وکیل ورزشی، ارائه مشاوره در زمینه حقوق ورزشی و قراردادهای ورزشی tag:http://www.ghazali-attorney.ir 2020-12-03T03:01:04+01:00 mihanblog.com جریمه ورزشی در فسخ قرارداد بدون دلیل موجه 2020-12-01T03:05:24+01:00 2020-12-01T03:05:24+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/65 به نام خدا محرومیت الریان قطر از دو پنجره نقل و انتقالاتی به واسطه انعقاد قرارداد با شجاع خلیل زاده؛ واقعیت یا تصور؟! به دنبال شکایت باشگاه پرسپولیس از شجاع خلیل زاده در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال، بخشی از مفاد ماده 17 «مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان» با موضوع «فسخ قرارداد بدون دلیل موجه» را بررسی می نماییم: در همه موارد، طرف نقض کننده باید غرامت بپردازد. غرامت نقض با توجه به قانون کشور مربوطه، شرایط خاص ورزش و سایر معیار ها محاسبه می شود، مگر این به نام خدا

محرومیت الریان قطر از دو پنجره نقل و انتقالاتی به واسطه انعقاد قرارداد با شجاع خلیل زاده؛ واقعیت یا تصور؟!

به دنبال شکایت باشگاه پرسپولیس از شجاع خلیل زاده در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال، بخشی از مفاد ماده 17 «مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان» با موضوع «فسخ قرارداد بدون دلیل موجه» را بررسی می نماییم:

در همه موارد، طرف نقض کننده باید غرامت بپردازد. غرامت نقض با توجه به قانون کشور مربوطه، شرایط خاص ورزش و سایر معیار ها محاسبه می شود، مگر اینکه در قرارداد به گونه ای دیگر مقرر شده باشد(بند1 ماده 17). چنانچه مشخص شود بازیکنی در دوره حافظت شده، قرارداد را نقض کرده، علاوه بر الزام به پرداخت غرامت، جریمه ورزشی نیز بر او تحمیل خواهد شد. این جریمه شامل محرومیت 4 ماهه از حضور در بازیهای رسمی خواهد بود. در موارد شدیدتر، ممکن است محرومیت تا 6 ماه نیز باشد(بند3 ماده 17). هر باشگاهی که بازیکنی را تحریک به فسخ قرارداد نماید، علاوه بر الزام به جبران خسارت، متحمل جریمه ورزشی نیز خواهد شد. اگر مشخص شود باشگاهی با یک بازیکن که قراردادش را بدون دلیل موجه ورزشی فسخ کرده، قرارداد امضا نموده است، اینگونه فرض می شودکه این باشگاه  بازیکن را تحریک به نقض قرارداد نموده است، مگر خلاف آن ثابت شود. در این صورت باشگاه اخیر از ثبت هر گونه قرارداد با بازیکن جدید داخلی و یا خارجی برای دو پنجره نقل و انتقالاتی پی در پی محروم می شود(بند 4 ماده 17).

(شایان ذکر است مواردی که مرور شد، در شرایطی متصور است که باشگاه پرسپولیس در مراجع بین المللی-عند اللزوم فیفا و یا CAS-اقامه دعوی نماید).

وکیل ورزشی، وکیل متخصص در امور ورزشی، قراردادهای ورزشی، فسخ یکجانبه، فسخ بدون دلیل موجه، پرسپولیس، شجاع خلیل زاده

مهدی غزالی، وکیل پایک دادگستری

09126847407

]]>
فسخ قرارداد به دلیل موجه ورزشی 2020-09-08T03:52:09+01:00 2020-09-08T03:52:09+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/64  به نام خدا پاراگراف چهار رای شماره 2007/A/1369  دیوان داوری ورزش، مورخ 6 مارس 2008: در ارتباط با مفهوم حضور بازیکن در کمتر از 10درصد مسابقات، بر مبنای آنچه در تفسیر مقررات تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان آمده، «تعداد حضور در بازی ها مهم نیست بلکه ملاک، دقیقه های موثر بازی است». اگرچه تفسیر الزام آور نیست، اما رویکردی است که موجب ایجاد قطعیتی خاص در بین متخصصان ورزش می شود. هدف ماده 15 این است که اگر بازیکنی در شرایطی قرار دارد که از فعالیت حرفه ای خود با یک نظم

 به نام خدا

پاراگراف چهار رای شماره 2007/A/1369  دیوان داوری ورزش، مورخ 6 مارس 2008:

در ارتباط با مفهوم حضور بازیکن در کمتر از 10درصد مسابقات، بر مبنای آنچه در تفسیر مقررات تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان آمده، «تعداد حضور در بازی ها مهم نیست بلکه ملاک، دقیقه های موثر بازی است».

اگرچه تفسیر الزام آور نیست، اما رویکردی است که موجب ایجاد قطعیتی خاص در بین متخصصان ورزش می شود. هدف ماده 15 این است که اگر بازیکنی در شرایطی قرار دارد که از فعالیت حرفه ای خود با یک نظم منطقی منع شده، به گونه ای که مانع  از پیشرفت حرفه ای او می شود، بتواند قرارداد  خود را یک طرفه فسخ نماید.

ماده 15 مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان:

یک بازیکن حرفه ای که در طول فصل در کمتر از 10٪ مسابقات رسمی باشگاهش حضور داشته است، میتواند قرارداد خود را پیش از موعد بر مبنای دلیل موجه ورزشی فسخ نماید.

مقررات تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان، فسخ یک طرفه، فسخ قرارداد به دلیل موجه ورزشی، دلیل موجه ورزشی، دیوان داوری ورزش، وکیل ورزشی، وکیل متخصص در امور ورزشی

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

09126847407

 

]]>
حق آموزش(Training compensation) 2020-07-12T06:46:04+01:00 2020-07-12T06:46:04+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/63 به نام خدا ماده 20 مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان(ویرایش ژوئن 2020): حق آموزش(که برخی به اشتباه از آن به حق رشد تعبیر می کنند) در مواردی که 1) بازیکن برای اولین بار قرارداد حرفه ای ثبت میکند و 2) هر باری که یک بازیکن حرفه ای تا پیش از پایان فصل تولد 23 سالگی اش(به باشگاهی) منتقل گردد، باید به باشگاه (های) آموزش دهنده بازیکن پرداخت شود. الزام به پرداخت حق آموزش(جبران هزینه های آموزشی) هم در مواقعی که این انتقال در طول قرارداد بازیکن صورت گرفته و ه به نام خدا

ماده 20 مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان(ویرایش ژوئن 2020):

حق آموزش(که برخی به اشتباه از آن به حق رشد تعبیر می کنند) در مواردی که 1) بازیکن برای اولین بار قرارداد حرفه ای ثبت میکند و 2) هر باری که یک بازیکن حرفه ای تا پیش از پایان فصل تولد 23 سالگی اش(به باشگاهی) منتقل گردد، باید به باشگاه (های) آموزش دهنده بازیکن پرداخت شود.

الزام به پرداخت حق آموزش(جبران هزینه های آموزشی) هم در مواقعی که این انتقال در طول قرارداد بازیکن صورت گرفته و هم موردی که قرارداد او پایان یافته، وجود خواهد داشت. مقررات مربوط به جبران هزینه های آموزش(حق آموزش) در فوتبال بانوان اعمال نمی شود.

(شایان ذکر است حق آموزش از نظر سنی در مورد بازیکنان 12 تا 21 سال قابل اعمال بوده و فقط تا سن 23 سالگی بازیکن و برای آموزش وی تا سن 21 سالگی قابل پرداخت است).

ماده 21: مکانیزم مشارکت

چنانچه یک بازیکن حرفه ای پیش از پایان قرارداد منتقل گردد، هر باشگاهی که در آموزش و پرورش او مشارکت داشته، در حق آموزشی که به باشگاه پیشین پرداخت شده سهیم می باشد.

اطلاعات تکمیلی در خصوص حق آموزش، در پیوست شماره 4 و 5 مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان آمده است.

حق آموزش، حق رشد، وکیل ورزشی، وکیل متخصص در قراردادهای ورزشی

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

www.ghazali-attorney.ir

09126847407

 

]]>
اهمیت وکیل ورزشی 2020-05-22T07:14:35+01:00 2020-05-22T07:14:35+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/62 به نام خداگفت‌وگوی مورخ 28 اردیبهشت 1399  مهدی غزالی با خبرگزاری پانا پیرامون اهمیت وکیل و حقوقدان ورزشی:اطلاعات حقوقی دلال‌ها زیاد نیست، ضعف دانش باشگاه‌ها باعث شکست در «فیفا» می‌شودورزش ما به بلوغ باشگاه‌داری حرفه‌ای نرسیده است؛ باشگاه مثل پزشک ورزشی نیاز به حقوقدان ورزشی دارد. تهران (پانا) - چالش فوتبال ایران با بازیکنان و مربی‌های خارجی به نظر نمی‌رسد با رویه فعلی به پایان برسد و هر از چند گاهی خبری درباره محکومیت یک باشگاه ایرانی و به تازگی فدراسیون فوتبال ایران در فیفا شن به نام خدا

گفت‌وگوی مورخ 28 اردیبهشت 1399  مهدی غزالی با خبرگزاری پانا پیرامون اهمیت وکیل و حقوقدان ورزشی:

اطلاعات حقوقی دلال‌ها زیاد نیست، ضعف دانش باشگاه‌ها باعث شکست در «فیفا» می‌شود

ورزش ما به بلوغ باشگاه‌داری حرفه‌ای نرسیده است؛ باشگاه مثل پزشک ورزشی نیاز به حقوقدان ورزشی دارد.

 تهران (پانا) - چالش فوتبال ایران با بازیکنان و مربی‌های خارجی به نظر نمی‌رسد با رویه فعلی به پایان برسد و هر از چند گاهی خبری درباره محکومیت یک باشگاه ایرانی و به تازگی فدراسیون فوتبال ایران در فیفا شنیده می‌شود و خارجی‌هایی که به ایران می‌آیند به راحتی از طریق فیفا بیشتر از حقشان را از ایرانی‌ها دریافت می‌کنند.

هر چند دریافت مطالبات حق قانونی این بازیکنان و مربیان خارجی است اما زمانی موضوع حاد می‌شود که یک بازیکن خارجی قراردادش را نقض کرده و بدون اجازه راهی کشورش می‌شود اما به جای اینکه در فیفا بازیکن جریمه و محروم شده، این باشگاه ایرانی است که جریمه می‌شود؛ موضوعی که برای مثال در جریان شکایت آنتونی استوکس و لی اروین از باشگاه تراکتور تبریز کاملاً مشخص بود. دو بازیکن اروپایی تراکتور در تعطیلات نیم فصل برای ملاقات کوتاه با خانواده از ایران خارج شدند اما به تمرینات برنگشتند و زمانی هم که تراکتور به فیفا شکایت کرد، این تیم ایرانی بود که در فدراسیون جهانی فوتبال محکوم شد.

مهدی غزالی وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و متخصص در زمینه حقوق ورزشی و قراردادهای ورزشی در گفت‌وگو با پانا درباره این قراردادها و محکومیت‌های عجیب باشگاه‌های ایرانی گفت:

اگر باشگاه‌ها حقوقدان ورزشی داشتند تا این میزان محکوم نمی‌شدند

قرارداد توافق بین طرفین است و ورزش به ویژه فوتبال، شرایط خاص خود را دارد که در حقوق ورزشی از آن تحت عنوان شرایط خاص ورزش "Specificity of Sport" تعبیر می‌شود. متأسفانه در چند سال اخیر در فوتبال ما قراردادهایی با مربیان و بازیکنان خارجی منعقد شده (از جمله قرارداد با ویلموتس، کوین کنستانت، آنتونی استوکس و ...) که از نظر قراردادی به ضرر فوتبالمان بوده است؛ و مهم‌ترین علت این نقیصه عدم استفاده از حقوقدانان و وکلای ورزشی مسلط به فن قرارداد نویسی و زبان انگلیسی در پروسه مذاکراتی و انعقاد قرارداد بوده است؛ که اگر این‌گونه بود، نباید این میزان از شکایت‌ها علیه باشگاه‌ها در دیوان داوری ورزش (CAS) و اتاق حل اختلاف فیفا (DRC) مطرح می‌شد و نمی‌بایست این میزان از غرامت‌های دلاری به باشگاه‌ها تحمیل می‌گردید.

فقط دانش حقوقی برای تنظیم قرارداد کافی نیست

امروزه تنظیم قرارداد ورزشی یک امر تخصصی است و صرف دانش حقوقی برای تنظیم قراردادهای ورزشی کفایت نمی‌کند و برای این منظور داشتن تخصص در زمینه حقوق ورزشی الزامی می‌باشد. بیشتر باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا، دپارتمان مخصوص امور حقوقی را دارند و البته مؤسسات حقوقی‌ای (Law Firm) هم هستند که به صورت تخصصی این خدمات را ارائه می‌دهند ولی متأسفانه ورزش ما تاکنون تا حد زیادی از این امکان بهره نبرده است.

داشتن ضمانت اجرا جزء ابتدایی‌ترین اصول است

اما درباره عدم بازگشت بازیکنان به تمرین پس از پایان مرخصی باید بگویم که اگر حقوقدان یا وکیل ورزشی مسلط به زبان انگلیسی و متخصص در زمینه حقوق ورزشی، در پروسه تنظیم قرارداد دخالت داشت، قطعاً ضمانت اجرای قرارداد برای بازیکنی که به مرخصی می‌رود و در مهلت مقرر باز نمی‌گردد، در قرارداد پیش‌بینی می‌گردید. اما وقتی چنین بندی در یک قرارداد وجود ندارد، به احتمال زیاد آن پروسه مذاکراتی از حضور یک مشاور حقوقی با تخصص محروم بوده است. زیرا این جزو ابتدایی‌ترین اصول است که در موارد تخلف برای طرفین قرارداد، ضمانت اجرا پیش‌بینی می‌شود که فرضاً اگر باشگاه پول را سر موعد پرداخت نکرد طی چند روز فرصت واریز دارد و در غیر این صورت بازیکن یا مربی حق فسخ یک‌طرفه را دارد و در مقابل برای بازیکن هم در صورت متعهد نبودن به بندهای قراردادی سازوکارهای تنبیهی پیش‌بینی شود.

باشگاه‌ها به حقوقدان ورزشی هم مانند پزشک ورزشی نیاز دارند

صرف داشتن دانش حقوقی در حقوق ورزش و قرارداد ورزشی کفایت نمی‌کند؛ حقوق ورزش و تنظیم قرارداد ورزشی امروزه تبدیل به یک تخصص شده است. ورزش به عنوان یک صنعت پول‌ساز در کنار سایر صنایع مهم مانند صنعت خودروسازی، IT و خدمات مهندسی از گردش مالی بالایی برخوردار بوده و سهام باشگاه‌ها نیز در بازارهای بورس بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرند. لذا به تبع آن نیاز هست در تنظیم قراردادهای ورزشی حتماً وکیل مسلط به حقوق ورزش حضور داشته باشد. مانند پزشک ورزشی که علاوه بر دانش عمومی پزشکی باید به شرایط خاص ورزش و ورزشکاران هم مسلط باشد. باید در نظر داشت که ورزش حرفه‌ای همچنان در حال رشد و تغییر است و به دلیل صنعتی شدن و متعاقباً گردش مالی بالا، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

ورزش ما به بلوغ باشگاه‌داری حرفه‌ای نرسیده است

مهم‌ترین علت اینکه نقش حقوقدان‌های ورزشی در عقد قرارداد باشگاه‌ها کمرنگ شده، این است که دلیل ورزش ما هنوز به بلوغ باشگاه‌داری حرفه‌ای نرسیده است، که اگر این‌گونه بود دپارتمان‌های تخصصی حقوقی در سازمان‌ها و باشگاه‌های ورزشی نقش پررنگی داشتند و استفاده از دانش تخصصی در زمینه حقوق ورزشی امری رایج و مرسوم بود.

اطلاعات حقوقی دلال‌ها زیاد نیست، ضعف دانش باشگاه‌ها باعث شکست در فیفا می‌شود

اما درباره نقش دلال‌ها در ایجاد این وضعیت باید بگویم که همان‌طور که در رسانه‌ها از آن یاد می‌شود دلالی آفت بزرگی است که به جان باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی ما افتاده است. بعضاً دیده شده با واسطه‌گری یک دلال، باشگاهی بازیکن درجه سه را به خدمت گرفته اما مبلغ قرارداد او به میزان بازیکن درجه یک بوده است و بعداً مشخص می‌شود بازیکن که از نظر فنی اصلاً در حد و اندازه‌های آن تیم نبوده است. چنانچه در گام نخست روند به کارگیری بازیکن و مربی از یک نظام منطقی پیروی نماید و فیلترهای موجود رعایت شود و بسته به مورد سلامت جسمی و توانایی حرفه‌ای مربی یا بازیکن بررسی شود و صرف معرفی از سوی دلال با آن‌ها قرارداد منعقد نشود این دست مشکلات پیش نخواهد آمد، که این مورد هم برمی‌گردد به همان بحث بلوغ سازمانی. در بروز چالش‌ها و اختلاف قراردادی این‌گونه نیست که اطلاعات حقوقی دلال‌ها زیاد بوده باشد؛ متأسفانه ضعف دانش و تجربه تخصصی حقوق ورزشی در باشگاه‌ها باعث شکست باشگاه‌ها در اختلافات قراردادی با مربی یا بازیکن می‌شود و این تصور غلط به وجود آمده که دلال‌ها از دانش حقوقی بیشتری برخوردار هستند.

وکیل ورزشی، حقوقدان ورزشی، حقوق ورزشی

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

www.ghazali-attorney.ir

09126847407

 

]]>
وکالت ورزشی 2020-03-17T06:40:56+01:00 2020-03-17T06:40:56+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/61 به نام خدا آراء پی در پی صادره علیه دو تیم استقلال و پرسپولیس و غرامت های دلاری سنگینی که به این تیم های دولتی وارد می گردد از یک طرف و اینکه یکی از دلایل اصلی تحمیل این خسارات مالی به تیم ها، نقص های حقوقی در قراردادهای منعقده با بازیکنان و مربیان خارجی می باشد از طرف دیگر، بیش از پیش نیاز به دانش تخصصی در زمینه حقوق ورزشی و حقوقدان ورزشی مسلط به مقررات ورزشی و زبان انگلیسی را نمایان می سازد. در همین راستا مطالعه نوشته ای از دکتر ابوالفضل بجانی، دکترای تخصصی مدیریت ورزشی خالی از به نام خدا

آراء پی در پی صادره علیه دو تیم استقلال و پرسپولیس و غرامت های دلاری سنگینی که به این تیم های دولتی وارد می گردد از یک طرف و اینکه یکی از دلایل اصلی تحمیل این خسارات مالی به تیم ها، نقص های حقوقی در قراردادهای منعقده با بازیکنان و مربیان خارجی می باشد از طرف دیگر، بیش از پیش نیاز به دانش تخصصی در زمینه حقوق ورزشی و حقوقدان ورزشی مسلط به مقررات ورزشی و زبان انگلیسی را نمایان می سازد.

در همین راستا مطالعه نوشته ای از دکتر ابوالفضل بجانی، دکترای تخصصی مدیریت ورزشی خالی از لطف نمی باشد.

افتضاحی به نام وکالت ورزشی در ایران

«کوین کنستانت بدون این که حتی یک بازی انجام دهد به تراکتور پیوست و رفت و از تراکتور جریمه گرفت. آنتونی استوکس به تراکتور پیوست و هر طور که دلش خواست آمد و رفت کرد و وقتی عشقش کشید گذاشت رفت و از تراکتور پولش را تمام و کمال گرفت و در استوری‌هایش به ریش همه خندید؛ قضیه لی اروین هم مشابه بود. چند بازی انجام داد و وقتی دلش خواست تیم را رها کرد و رفت و ادعا کرد که در ایران دچار مشکلات روانی شده و بعد موفق شد دستمزدش را از تراکتور بگیرد. گرانبهاترین بازیکن خارجی تاریخ فوتبال ایران هم در حال رفتن همین راه است. فورچونه که در حد بازیکن تیم منتخب مدارس هم نبود به مسیر شکایت افتاده و شک نکنید پول و جریمه‌اش را از حلقوم تیم بیرون خواهد کشید.

حال و حکایت هر تیم دیگری در ایران اعم از ملی و باشگاهی را بررسی کنید همین آش و همین کاسه است. پس مشکل کجاست؟ در یک کلمه، ناشایسته‌سالاری حقوقی! وقتی افراد ناشایست به برخی پست‌ها گمارده می‌شوند، نتایج کارهایشان ملموس نیست و به این خاطر ما مستقیما نمی‌توانیم بفهمیم که چه بلایی سر ما آوردند. اما برخی مشاغل نتایج ملموس دارند و نشان می‌دهند وقتی کار را به ناکاردان‌ها بسپارید چه می‌شود.

توجه کنید که این نوشته بر ضدّ وکالت ورزشی نیست که امری واجب تر از نان شب برای باشگاه‌ها است. بلکه هشدار در مورد وکلای ورزشی است که هم در تنظیم قرارداد و هم در دفاع از آن تاکنون نتوانسته‌اند برای این مردم و برای تیم‌هایشان یک نمونه موفق و درست و درمان نمایش دهند. موضوعی که باعث شده است از خود بپرسیم؛ بود و نبود این وکلا به چه درد چه کسی می‌خورد؟!»

وکیل ورزشی، وکالت ورزشی، حقوق ورزش، حقوقدان ورزشی

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

www.ghazali-attorney.ir

09126847407

]]>
فسخ قرارداد بدون دلیل موجه 2020-01-20T02:57:15+01:00 2020-01-20T02:57:15+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/59 به نام خدا فسخ های یکجانبه اخیر مربیان خارجی در فوتبال ایران و غرامت های دلاری هنگفتی که ورزش ما به این دلیل متحمل شده، ما را بر آن داشت تا با بررسی مقررات فیفا در خصوص فسخ قرارداد، ابعاد حقوقی این قضیه را بررسی نماییم؛ هر چند مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان، به مربیان  اشاره ای نداشته و صرفاً در مورد بازیکنان صحبت نموده است. ماده 17 مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان(ویرایش2019) در مورد فسخ قرارداد بدون دلیل موجه به شرح ذیل می باشد:

به نام خدا

فسخ های یکجانبه اخیر مربیان خارجی در فوتبال ایران و غرامت های دلاری هنگفتی که ورزش ما به این دلیل متحمل شده، ما را بر آن داشت تا با بررسی مقررات فیفا در خصوص فسخ قرارداد، ابعاد حقوقی این قضیه را بررسی نماییم؛ هر چند مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان، به مربیان  اشاره ای نداشته و صرفاً در مورد بازیکنان صحبت نموده است.

ماده 17 مقررات فیفا در خصوص تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان(ویرایش2019) در مورد فسخ قرارداد بدون دلیل موجه به شرح ذیل می باشد:

1. در همه موارد، طرف نقض کننده باید غرامت بپردازد. جبران خسارت نقض با توجه به قانون کشور مربوطه، شرایط خاص ورزش و سایر معیار ها محاسبه می شود، مگر اینکه در قرارداد به گونه ای دیگر مقرر شده باشد. جبران خسارت بازیکن بدین صورت محاسبه می شود:

الف) به عنوان یک قاعده کلی، در صورتی که بازیکن پس از فسخ قرارداد قبلی، قرارداد جدیدی منعقد نکند جبران خسارت برابر است با ارزش باقیمانده قراردادی که پیش از موعد فسخ شده است.

ب) چنانچه بازیکن تا زمان تصمیم گیری، قرارداد جدیدی امضا نماید، مبلغ قرارداد جدید -برای دوره مربوط به زمان باقیمانده در قراردادی که پیش از موعد فسخ گردیده- از مقدار باقیمانده قراردادی که زود فسخ شده به عنوان جبران خسارت کسر می گردد. همچنین، در صورتی که فسخ زودرس قرارداد به دلیل بدهی های معوق باشد، علاوه بر جبران خسارت، بازیکن مستحق دریافت حقوق سه ماه به عنوان جبران خسارت اضافی نیز خواهد بود.در شرایط غیر عادی، جبران خسارت مضاعف ممکن است حداکثر تا حقوق شش ماه افزایش یابد. مجموع جبران خسارت به هیچ وجه از باقی مانده مبلغ قراردادی که پیش از موعد فسخ شده بیشتر نخواهد بود.

2. چنانچه مشخص شود بازیکنی در دوره حافظت شده قرارداد را نقض کرده، علاوه بر الزام به پرداخت غرامت، جریمه ورزشی نیز بر او تحمیل خواهد شد. این جریمه شامل محرومیت 4 ماهه از حضور در بازیهای رسمی می باشد.در موارد شدید تر، محرومیت تا 6 ماه نیز خواهد بود.به محض آنکه بازیکن از تصمیم مربوطه اطلاع پیدا کند جریمه های ورزشی بلافاصله اعمال می شوند.

جریمه های ورزشی در بازه زمانی بین آخرین بازی رسمی فصل و اولین بازی رسمی فصل بعد، در هر دو مورد تورنمت های داخلی و مسابقات بین المللی، معلّق خواهند ماند.

وکیل ورزشی، وکیل متخصص در ورزش، وکیل متخصص ورزشی، فسخ یکجانبه، فسخ قرارداد بدون دلیل موجه

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

www.ghazali-attorney.ir

09126847407

]]>
انتشار لیست مواد ممنوعه ۲۰۲۰ از سوی وادا 2019-10-02T04:36:10+01:00 2019-10-02T04:36:10+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/58 به نام خداآژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا)، لیست مواد و روش های ممنوعه ۲۰۲۰ را برای اجرا از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰ (۱۰/ دی ماه/۱۳۹۸) منتشر کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، این لیست که شامل خلاصه اصلاحات اصلی و یادداشت های توضیحی و برنامه نظارتی ۲۰۲۰  است توسط کمیته اجرایی وادا در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ تصویب و در اول اکتبر منتشر گردید. وادا اعلام داشت: لیست منتشر شده یکی از شش استاندارد بین المللی مبارزه با دوپینگ است است و کلیه امضاکنندگان نظام

به نام خدا

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا)، لیست مواد و روش های ممنوعه ۲۰۲۰ را برای اجرا از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰ (۱۰/ دی ماه/۱۳۹۸) منتشر کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، این لیست که شامل خلاصه اصلاحات اصلی و یادداشت های توضیحی و برنامه نظارتی ۲۰۲۰  است توسط کمیته اجرایی وادا در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ تصویب و در اول اکتبر منتشر گردید.

وادا اعلام داشت: لیست منتشر شده یکی از شش استاندارد بین المللی مبارزه با دوپینگ است است و کلیه امضاکنندگان نظام نامه جهانی ضد دوپینگ ملزم به متعهد بودن به این لیست هستند، طبق معمول این لیست مشخص می کند چه مواد و چه روشهایی برای ورزشکار ممنوع است در حین رقابت و چه بیرون از رقابت و چه مواد ی برای رشته های خاص ورزشی ممنوع است.

الیویر نیگلی، دبیر کل وادا در این باره گفت: لیست ممنوعه هر سال طی یک دوره مشاوره به طور گسترده و با نظر صاحب نظران ضد دوپینگ از سراسر جهان به روز رسانی می شود. فرآیند به روزرسانی بسیار جامع است و هدف از آن اطمینان از این است که مواد و روشهای جدید با پتانسیل دوپینگ در این فهرست قرار داده شوند.

وی افزود: این فرآیند به ما کمک می کند نه تنها از ورزش، بلکه از سلامت ورزشکاران در سطح جهان نیز محافظت کنیم. لیست ممنوعه سه ماه پیش از لازم الاجرا بودن آن منتشر می شود تا ورزشکاران و همراهانشان بتوانند از هرگونه تغییر مطلع شوند. و در نهایت، ورزشکاران مسئول تخلفات دوپینگی خود هستند، همراهان ورزشکاران در صورت تایید همدست بودن، در برابر نقض قانون مبارزه با دوپینگ نیز مسئول هستند.

دبیرکل وادا خاطر نشان کرد: برای اضافه کردن ماده یا روش ممنوعه ای به این لیست، باید مشخص شود که حداقل از دو یا سه  ویژگی زیر برخوردار است: پتانسیل افزایش  عملکرد ورزشی را دارد،خطر بالقوه سلامتی برای ورزشکاران است و یا روح ورزش را نقض می کند.

(منبع: پایگاه اطلاع رسانی پزشکی ورزشی ایران)

وکیل ورزشی، وکیل متخصص ورزشی، حقوق ورزشی، قراردادهای ورزشی، وادا، دیوان داوری ورزش، حقوق ورزش

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

www.ghazali-attorney.ir

09126847407

]]>
حکم شعبه 5 دیوان عالی کشور به صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها 2019-09-15T03:03:49+01:00 2019-09-15T03:03:49+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/57 به نام خدا شعبه پنجم دیوان عالی کشور در تعیین صلاحیت رسیدگی به قراردادهای فوتبال میان دادگاه‌های عمومی و ارکان شبه قضایی فدراسیون فوتبال اعلام نمود: با عنایت به اینکه قرارداد استنادی در قالب قرارداد مدنی تنظیم‌ شده و ارتباطی به تخلفات ورزشی ندارد تا در کمیته انضباطی بررسی شود و ایفای تعهد، دعوایی ترافعی بوده، مستندا به اصل ۱۵۹ قانون اساسی قابل‌ رسیدگی در مراجع قضایی است و در اصل، اساسنامه نمی‌تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد. این رأی در حالی از سوی شعبه پنجم دیوان عالی

به نام خدا

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در تعیین صلاحیت رسیدگی به قراردادهای فوتبال میان دادگاه‌های عمومی و ارکان شبه قضایی فدراسیون فوتبال اعلام نمود: با عنایت به اینکه قرارداد استنادی در قالب قرارداد مدنی تنظیم‌ شده و ارتباطی به تخلفات ورزشی ندارد تا در کمیته انضباطی بررسی شود و ایفای تعهد، دعوایی ترافعی بوده، مستندا به اصل ۱۵۹ قانون اساسی قابل‌ رسیدگی در مراجع قضایی است و در اصل، اساسنامه نمی‌تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد.

این رأی در حالی از سوی شعبه پنجم دیوان عالی کشور صادر شده و مراجع قضایی را در رسیدگی به قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها صالح دانسته که در حال حاضر کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به دعاوی مالی مربوط به قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها رسیدگی و رأی صادر می‌کند.

الف) معمولاً، قرارداد توافقی است بین دو یا چند نفر که موضوع آن انجام خدمات یا فروش کالا در ازای مبلغی پول می باشد. با این توضیح، فضای انعقاد قرارداد، اصناف مختلف و بنگاه های  اقتصادی(صنعت، بازار خرید و فروش کالا، حوزه خدمات، ورزش، هنر و ...) می باشد.

ب) به موجب اصل159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است.

ج) اگر قرار باشد در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، هر کدام از اصناف، ساز و کار شخصی در حل و فصل اختلاف داشته باشد، جدای از تعارض با قانون اساسی، منجر به چندگانگی آراء و رفته رفته کمرنگ شدن اعتبار قراردادها می شود. به علاوه، مزیّت دادگستری در قوه قهریه و ضمانت محکم برای اجرای آرای صادره، می باشد.

د) ایده آل آنست که دادگستری به عنوان متولّی رسمی و قانونی در رسیدگی به همه اختلافات از جمله اختلافات قراردادی، دادگاه هایی تخصّصی ایجاد نماید تا اختلافات قراردادی توسط دادگاه ویژه همان صنف رسیدگی گردد، نه اینکه هر صنفی به صورت جزیره ای، متولّی حل و فصل اختلافات مجموعه خود باشدکه این چند صدایی با روح عدالت سازگاری نخواهد داشت.

صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد بین باشگاه و بازیکن، حقوق ورزشی، وکیل ورزشی، حقوق ورزش

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

www.ghazali-attorney.ir

09126847407

]]>
نکاتی مهم و کاربردی در خصوص دیوان داوری ورزش (CAS) 2019-08-24T05:06:02+01:00 2019-08-24T05:06:02+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/56 به نام خدا ماموریت CAS چیست؟ وظیفه CAS حل و فصل اختلافات حقوقی در زمینه ورزش از طریق داوری می باشد. آراء داوری صادره توسط CAS، همانند آراء صادره از دادگاه ها قابلیت اجرایی دارد. چه اختلافاتی می تواند در CAS مطرح شود؟ هر گونه اختلافی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با ورزش مرتبط باشد، قابل طرح در دیوان داوری ورزش خواهد بود. این اختلافات ممکن است ماهیتی اقتصادی داشته (مانند قراردادهای اسپانسرشیپ) یا ماهیتی انضباطی ناشی از تصمیم یک نهاد ورزشی باشند(مانند پرونده های دوپینگ).

به نام خدا

ماموریت CAS چیست؟

وظیفه CAS حل و فصل اختلافات حقوقی در زمینه ورزش از طریق داوری می باشد. آراء داوری صادره توسط CAS، همانند آراء صادره از دادگاه ها قابلیت اجرایی دارد.

چه اختلافاتی می تواند در CAS مطرح شود؟

هر گونه اختلافی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با ورزش مرتبط باشد، قابل طرح در دیوان داوری ورزش خواهد بود. این اختلافات ممکن است ماهیتی اقتصادی داشته (مانند قراردادهای اسپانسرشیپ) یا ماهیتی انضباطی ناشی از تصمیم یک نهاد ورزشی باشند(مانند پرونده های دوپینگ).

چه کسانی می توانند به CAS مراجعه نمایند؟

هر فرد یا شخصیت حقوقی که اهلیت اقامه دعوی را دارا باشد، می تواند]برای حل اختلاف[ به CAS مراجعه نماید؛ از جمله: ورزشکاران، باشگاه ها، فدراسیون های ورزشی، گردانندگان وقایع ورزشی، اسپانسرها و کمپانی های تلویزیونی.

آیین دادرسیCAS

برای اختلافات قراردادی، روال داوری معمولی یا روال میانجیگری اعمال می شود. برای اختلافات ناشی از تصمیمات اتخاذی توسط نهادهای داخلی سازمانهای ورزشی ، روند داوری تجدیدنظر(استیناف) قابل اجرا است.

شروع پروسه داوری

طرفی که می خواهد اختلاف خود را نزدCAS مطرح نماید باید درخواست داوری( در رسیدگی های عادی) یا تجدید نظرخواهی(در رسیدگی های تجدید نظر) که محتویات آن توسط قانون داوری مربوط به ورزش مشخص گردیده را  به دفتر دادگاه CAS ارسال نماید. تنها در صورتی می توان درخواست تجدیدنظر را مطرح نمود که تمامی راه ها و روشهای داخلی سازمان ورزشی مربوطه طی شده باشد.

دیوان داوری ورزش، CAS، آیین دادرسی CAS، وکیل ورزشی، حقوق ورزش، حقوق ورزشی

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

09126847407

www.ghazali-attorney.ir

]]>
مقررات جدید انضباطی فیفا 2019-07-21T23:03:12+01:00 2019-07-21T23:03:12+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/54 به نام خدا شورای فدراسیون جهانی فوتبال در جلسه مورخ 3 ژوئن 2019 (خرداد 1398) مقررات جدید انضباطی فیفا را به تصویب رساند و در 11 جولای (تیر 1398) طیّ بخشنامه شماره1681، آن را به کنفدراسیون ها ابلاغ نمود. در این نوشتار، به تعدادی از مهم ترین تغییراتِ مذکور در بخشنامه 1681 فیفا اشاره می نماییم: 1.کاهش تعداد مواد: مقررات انضباطی جدید سازماندهی کامل تر و شفافیت بیشتری دارد و تعداد مواد آن به نصف کاهش یافته است؛ این تغییرات سبب گردیده مقررات جدید نسبت به نسخه قبلی،

به نام خدا

شورای فدراسیون جهانی فوتبال در جلسه مورخ 3 ژوئن 2019 (خرداد 1398) مقررات جدید انضباطی فیفا را به تصویب رساند و در 11 جولای (تیر 1398) طیّ بخشنامه شماره1681، آن را به کنفدراسیون ها ابلاغ نمود.

در این نوشتار، به تعدادی از مهم ترین تغییراتِ مذکور در بخشنامه 1681 فیفا اشاره می نماییم:

1.کاهش تعداد مواد: مقررات انضباطی جدید سازماندهی کامل تر و شفافیت بیشتری دارد و تعداد مواد آن به نصف کاهش یافته است؛ این تغییرات سبب گردیده مقررات جدید نسبت به نسخه قبلی، بیشتر قابل درک باشد.

2.مبارزه علیه دستکاری در نتیجه بازی: در مقررات جدید، تنها رکن قضایی که به پرونده های با موضوع «دستکاری در نتیجه بازی» رسیدگی می نماید، کمیته انضباطی فیفا خواهد بود؛ با این هدف که شرایط به گونه ای فراهم شود تا کمیته اخلاق، صرفاً به روی رفتارهای غیر اخلاقی تمرکز نماید.

3. عدم تحمل نسبت به نژاد پرستی و تبعیض: مقررات انضباطی جدید در مورد نژاد پرستی و سوء رفتارهای تبعیض آمیز رویکردی جدّی دارد؛ محدوده، تعریف، محتوا و تدابیر انضباطی معیار در خصوص دیدگاه  ضد نژاد پرستی و ضد تبعیض آمیزِ فیفا کاملاً با والاترین ارزش های بین المللی مطابقت دارد.

در همین راستا و به عنوان قاعده ای عام، چنانچه داور پس از آنکه روال سه مرحله ای مندرج در ماده13 آیین نامه انضباطی را اعمال نماید و نهایتاً تصمیم به خاتمه بازی بگیرد، مسابقه به صورت اتوماتیک سه بر صفر می شود.

4.عدالت مالی: درکانون این تغییرات التزام فیفا به اجرای آرای مالی و غیر مالی صادره توسط «اتاق حل اختلاف فیفا» و «کمیته وضعیت بازیکنان» از طریق کمیته انضباطی قرار دارد. در این خصوص، آیین نامه انضباطی جدید حاوی سه تغییر مهم می باشد:

الف- فیفا از این پس آراء دیوان داوری ورزش(CAS) ناشی از دادرسی عادی را نیز با همان مکانیزم اعمال شده در مورد آراء ناشی از تجدید نظرخواهی اجرا خواهد نمود.

ب- بعنوان یک تدبیر انضباطی معیار، FIFA در مورد باشگاه هایی که بدهی های معوّق خود را پرداخت نمی کنند، تا زمان پرداخت کامل دیون، محرومیت از پنجره نقل و انتقال را اعمال می نماید.

ج-فیفا علیه جانشین بدهکار ، نسبت به رویه ای که متأسفانه در سال های اخیر بیشتر شایع شده، به عنوان تلاش باشگاه ها در طفره رفتن از مسوولیت های مالی در قبال سایر باشگاه ها و بازیکنان، برخورد می نماید.

5. هزینه های دادرسی: فیفا تضمین می نماید رسیدگی های نزد کمیته انضباطی در مرحله بدوی رایگان بوده و هزینه های طرح دعوی در کمیته استیناف نیز کاهش یافته است.

آیین نامه جدید انضباطی فیفا، آیین نامه انضباطی فیفا 2019، مقررات جدید انضباطی فیفا، مقررات انضباطی جدید فیفا، کمیته انضباطی فیفا، CAS، وکیل ورزشی، وکیل متخصص در امور ورزشی، حقوق ورزش، حقوق ورزشی

 

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

www.ghazali-attorney.ir

09126847407

 

 


]]>
نکاتی از آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال مصوب 1393 2019-07-09T03:20:23+01:00 2019-07-09T03:20:23+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/53 به نام خدا الف) کمیته اخلاق به کلیه تخلفات و رفتارهای نادرست که ارتباط کمی با داخل زمین داشته یا به دور از محدوده اخلاق حرفه ای در خارج زمین از سوی عوامل و دست اندرکاران فوتبال پدید می آید، تحقیق، رسیدگی و تصمیم گیر ی می نماید.(ماده1 آیین نامه) ب) صلاحیت قانونی کمیتۀ اخلاق(ماده20 آیین نامه) به رفتارهای غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر اصولی و رفتارهای غیار متعارف که به تمامیت و اعتبار فوتبال لطمه وارد می کند همچنین رفتارهای غیر اخلاقی که یا داخل زمین فوتبال بوده اما در خ

به نام خدا

الف) کمیته اخلاق به کلیه تخلفات و رفتارهای نادرست که ارتباط کمی با داخل زمین داشته یا به دور از محدوده اخلاق حرفه ای در خارج زمین از سوی عوامل و دست اندرکاران فوتبال پدید می آید، تحقیق، رسیدگی و تصمیم گیر ی می نماید.(ماده1 آیین نامه)

ب) صلاحیت قانونی کمیتۀ اخلاق(ماده20 آیین نامه)

به رفتارهای غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر اصولی و رفتارهای غیار متعارف که به تمامیت و اعتبار فوتبال لطمه وارد می کند همچنین رفتارهای غیر اخلاقی که یا داخل زمین فوتبال بوده اما در خارج از زمین برای آن توافق می شود و یا مواردی که ارتباطی کمی با داخل زمین دارد در کمیته اخلاق رسیدگی می شود.

کمیتۀ اخلاق حق بررسی و پیگیری و قضاوت در زمینۀ رفتار تمامی افرادی را دارد:

1) .... که تخلف ادعایی علیه آنها دارای جنبۀ داخلی بوده و فدراسیون وباشگاه ها و هیات ها و اتحادیه های عضو را متاثر می سازد یا در مورد پرونده آنها قضاوت مناسبی در سطح هیات استان و باشگاه ها صورت نگرفته را دارد

2) .... که تخلف ادعایی علیه آنها دارای جنبۀ بین المللی بوده و فیفا و کنفدراسیون یا سایر فدراسیون ها را متأثر می سازد.

3) ....که جزو خانواده فوتبال بوده و فعلا فعالیتی ندارند اما رفتار و عملکرد آنها به تمامیت و تصاویر و شهرت فدراسیون نزد افکار عمومی آسیب جدی میرساند را دارد.

ج) رسیدگی به جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزائی که توسط افراد مشمول این آیین نامه ارتکاب می یابد، در صلاحیت مراجع قضایی است اما چنانچه موضوع در سطح افکار عمومی منعکس گردد و به هر جهت موجاب ورود لطمه به اعتبار فوتبال و یا حسن شهرت فدراسیون در افکار عمومی گردد،کمیته اخلاق از این حیث می تواند به موضوع رسیدگی و تنبیهات انضباطی متناسبی را برای متخلف در نظر بگیرد.(بند1 ماده28)

هرگونه اعلام کلاهبرداری از هنرآموزان مدار غیر رسمی فوتبال یا ازمتقاضیان پیوستن به تیم ها و باشاگاه ها توسط کارگزاران رسمی یا واسطه ها یا افراد غیر مجاز به عهده مقامات قضائی است.(بند7 ماده 28)

د) حقوق طرفین دعوی(ماده44)

طرفین دعوی یا نماینده یا وکیل آنها حق دسترسی به پرونده را دارند؛ وکیل یا نمایندگان طرفین دعوی باید وکالتنامه ای که به نحو مقتضی امضا شده را ارائه نمایند(بند2 و3).

مشتکی عنه باید دو برابر مدت زمانی که در اختیار شاکی یا ادعا کننده است ، فرصت دفاع داشته باشد(بند4).

ه) ابلاغ آراء(ماده51)

آرای کمیته اخلاق با امضای دبیر کل فدراسیون فوتبال از طریق دبیر خانه مربوط و به وسیلۀ نمابر یا نامۀ سفارشی به طرفین ابلاغ خواهد شد. اعلام رای از طریق فضای مجازی یا رایانامه یا درج در سایت که جهت اطلاع رسانی انجام میشود فاقد اعتبار قانونی است.

وکیل ورزشی، وکیل متخصص در امور ورزشی و قراردادهای ورزشی، آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

www.ghazali-attorney.ir

09126847407

]]>
الزامات حقوقی تعامل با مربیان و بازیکنان خارجی 2019-06-18T03:51:14+01:00 2019-06-18T03:51:14+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/52 به نام خدا با توجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات فوتبال و حضور قابل توجه بازیکنان و مربیان خارجی در لیگ ایران، همچنین حضور بازیکنان والیبال ایران در لیگهای اروپایی و البته لزوم رعایت مقررات حقوقی بین المللی در قراردادهای ورزشی، مطلب پیش رو در اختیار ورزشکاران و مدیران ورزشی قرار گرفته تا مشکلات حقوقی که این روزها متوجه باشگاه ها شده و موجب محرومیت، غرامت های سنگین و بعضاً کسر امتیاز گردیده، به حداقل ممکن برسد. در قراردادهای با مربیان و بازیکنان خارجی که زبان قرارداد م


به نام خدا

با توجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات فوتبال و حضور قابل توجه بازیکنان و مربیان خارجی در لیگ ایران، همچنین حضور بازیکنان والیبال ایران در لیگهای اروپایی و البته لزوم رعایت مقررات حقوقی بین المللی در قراردادهای ورزشی، مطلب پیش رو در اختیار ورزشکاران و مدیران ورزشی قرار گرفته تا مشکلات حقوقی که این روزها متوجه باشگاه ها شده و موجب محرومیت، غرامت های سنگین و بعضاً کسر امتیاز گردیده، به حداقل ممکن برسد.

در قراردادهای با مربیان و بازیکنان خارجی که زبان قرارداد معمولاً انگلیسی است، در هنگام انعقاد از جهت تفهیم معانی بین طرفین، نباید هیچ گونه ابهامی وجود داشته باشد. این حالت در صورتی به وجود می آید كه طرفین به زبان انگلیسی(که این روزها زبان معیار در بیشتر قراردادهای ورزشی است) مسلط بوده و یا از یک مترجم ماهر استفاده نمایند.

در قراردادها اصطلاحاتی تخصصی به كار می‌رود كه با معانی متداول، متفاوت است. به طور مثال عامه مردم و کسانی كه با حقوق سروكار ندارند، تفاوتی بین فسخ، تفاسخ و بطلان،‌ قائل نیستند. این عدم اطّلاع در مواردی كه یك متن غیرفارسی مطرح باشد، اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا می‌كند. راه حل، استفاده از فردی است كه با این اصطلاحات آشنایی کامل داشته باشد.

در بهترین حالت در عقد قراردادهای خارجی، کار باید به دست حقوقدانانی سپرده شود كه قادر به ایفای هر دو نقش مترجم و متخصص حقوقی باشند.

از همه مهم تر در انعقاد این دست  قراردادها علاوه بر موارد مذکور باید از مشاوره یک وکیل متخصص در زمینه حقوق ورزش نیز استفاده نمود. این وکیل متخصص باید از آخرین تحولات حقوقی ورزشی در سطح بین المللی آگاه باشد.

مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالی مربوط به فوتبال

همان گونه که شعبه 25 دیوان عالی کشور نیز در تاریخ 18/01/92 در رای شماره 9209970908500026 اظهار داشته: رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالی مربوط به ورزش فوتبال میان فدراسیون، اعضای حقوقی آن، بازیکنان، مربیان و آژانس‌ها در صلاحیت رکن قضایی فدراسیون فوتبال قرار دارد و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به این دعاوی نیستند. در بُعد بین المللی نیز دیوان داوری ورزش((CAS برای کلیه ورزش ها و اتاق حل اختلاف فیفا(DRC) ویژه فوتبال، مراجعی هستند که تحت شرایطی، اختلافات ورزشی موجود را حل و  فصل می نمایند.

در بیشتر کشورهای دنیا اقامه دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه در این دو مرجع توسط وکلای متخصص ورزشیِ مسلط به زبان بین المللی، امری مرسوم بوده که در ایران نیز باید رواج پیدا کند تا همزمان با ورود فزاینده مربیان و بازیکنان خارجی به لیگهای برتر و طبیعتا افزایش دعاوی احتمالی، امکان پیروزی در دعاوی مطروحه به نفع باشگاههای ایرانی نیز افزایش پیدا کند.

حقوق ورزش، حقوق ورزشی، وکیل ورزشی، وکیل متخصص در امور ورزشی، مقررات نقل و انتقالات فیفا، CAS

وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در امور ورزشی

www.ghazali-attorney.ir

09126847407]]>
بیمه ورزشی 2019-05-14T03:25:25+01:00 2019-05-14T03:25:25+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/51 به نام خداورزش و فعالیت‌های مربوط به آن گاهی با حوادث و آسیب‌هایی برای ورزشکاران همراه بوده و برای آنان خسارت‌هایی نیز به وجود آورده است، بیمه ورزشی به عنوان یکی از راه‌های جبران خسارت حوادث ناشی از فعالیت‌های ورزشی می باشد. طبق دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان ورود ورزشکاران به زمین ورزشی (تمرینی یا مسابقه) بدون کارت بیمه ورزشی غیر مجاز است، در غیر این صورت کلیه حوادث احتمالی به عهده مسئول باشگاه، مربی و مسئولان برگزاری مسابقات خواهد بود و فدراسیون پزشکی ورزشی در این صورت تعهد

به نام خدا

ورزش و فعالیت‌های مربوط به آن گاهی با حوادث و آسیب‌هایی برای ورزشکاران همراه بوده و برای آنان خسارت‌هایی نیز به وجود آورده است، بیمه ورزشی به عنوان یکی از راه‌های جبران خسارت حوادث ناشی از فعالیت‌های ورزشی می باشد. طبق دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان ورود ورزشکاران به زمین ورزشی (تمرینی یا مسابقه) بدون کارت بیمه ورزشی غیر مجاز است، در غیر این صورت کلیه حوادث احتمالی به عهده مسئول باشگاه، مربی و مسئولان برگزاری مسابقات خواهد بود و فدراسیون پزشکی ورزشی در این صورت تعهدی نخواهد داشت.

بیمه ورزشی چیست؟

بیمه ورزشی قراردادی است که به موجب آن فدراسیون پزشکی ورزشی متعهد میشود در قبال دریافت حق بیمه‌ای که ورزشکار پرداخت می‌کند، در صورت وقوع حادثه و بروز آسیب ورزشی، طبق مقررات خود غرامت درمان را بر اساس تعرفه های دولتی پرداخت ‌کند. دریافت این کارت به منزله اطلاع و قبول شرایط مندرج در آئین نامه موجود در هیأت پزشکی ورزشی است.

در آیین نامه شرایط ارائه خدمات پزشکی ورزش مصوب 16/12/97، سرانه حق عضویت برای هر نفر 200/000 ریال مقرر گردیده است.

پرداخت غرامت نقص عضو دائم برای ورزشكاران عادی در سال 1398به شرح زیر میباشد:

الف) در مواردیكه فاصله بین شروع عضویت تا بروز حادثه كمتر از 72ساعت باشد تا سقف 45/000/000 ریال میباشد.

ب) در مواردی كه فاصله بین شروع عضویت تا بروز حادثه كمتر از 60روز باشد تا سقف 90/000/000 ریال میباشد.
ج) در مواردی كه فاصله بین شروع عضویت تا بروز حادثه 60روز و بیشتر باشد تا سقف 165/000/000 ریال میباشد.

د) در مواردی كه ورزشكار حداقل سه سال سابقه عضویت پیوسته دارد تا سقف 190/000/000ریال میباشد.

شرایط استفاده از خدمات درمانی

در صورت بروز حادثه ورزشی باید فرم گزارش حادثه کامل شود؛ این فرم در کلیه هیأت های ورزشی موجود بوده و تأیید آن توسط مراجع مشخص شده در پشت فرم، الزامی است.

مسئولین باشگاه ‌ها، ورزشگاه ‌ها، اماکن ورزشی، سرپرستان مسابقات و مربیان رشته های مختلف ورزشی موظفند هنگام برگزاری مسابقات، تمرینات، کلاس های آموزشی و مأموریت های ورزشی، اوراق و فرم های گزارش حادثه ورزشی را در اختیار داشته باشند و طبق دستورالعمل نسبت به صدور و تنظیم آن به شرح زیر اقدام کنند:

- بعد از بروز حادثه، فرم گزارش توسط مسئول باشگاه، مربی و یا سرپرست مسابقات به طور دقیق و کامل تکمیل شود.

- بعد از تکمیل، فرم گزارش حادثه ورزشی باید توسط کادر پزشکی حاضر در مسابقات و یا پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی تأیید گردد.

-  فرم گزارش حادثه باید حداکثر ظرف مدت 2 هفته از زمان بروز آسیب ورزشی توسط ورزشکار مصدوم و یا مسئول مربوطه به هیأت پزشکی ورزشی ارائه شده و حادثه ورزشی در دبیرخانه هیأت ثبت شود.

وکیل ورزشی، بیمه ورزشی، فدراسیون پزشکی ورزشی، دیوان داوری ورزش، حقوق ورزش، حفوق ورزشی

 

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

www.ghazali-attorney.ir

09126847407


]]>
دستور موقت در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال 2019-04-24T02:05:16+01:00 2019-04-24T02:05:16+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/50 به نام خدابه موجب ماده 100 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال(مصوب اسفند 1397)، رییس رکن قضایی و در غیاب وی معاون او اختیار دارند تا هر زمان که ضرورت اقتضا نماید به منظور اجرای عدالت، حفظ نظم، ممانعت از بروز زیان جبران ناپذیر و یا مستنداً به دلایل امنیتی، مبادرت به صدور دستور موقت نماید و در موارد فوق الزامی برای استماع اظهارات طرفین قبل از صدور دستور موقت نیست؛ اما به هرحال دستور موقت باید متکی به دلایل، مستندات و استدلال قوی و کافی باشد. دستور موقت تا سی روز اعتبار دارد

به نام خدا

به موجب ماده 100 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال(مصوب اسفند 1397)، رییس رکن قضایی و در غیاب وی معاون او اختیار دارند تا هر زمان که ضرورت اقتضا نماید به منظور اجرای عدالت، حفظ نظم، ممانعت از بروز زیان جبران ناپذیر و یا مستنداً به دلایل امنیتی، مبادرت به صدور دستور موقت نماید و در موارد فوق الزامی برای استماع اظهارات طرفین قبل از صدور دستور موقت نیست؛ اما به هرحال دستور موقت باید متکی به دلایل، مستندات و استدلال قوی و کافی باشد.

دستور موقت تا سی روز اعتبار دارد و بنابر ضرورت و در صورت وجود دلایل کافی حداکثر تا ده روز دیگر قابل تمدید است و چنانچه تا پایان مدت اعتبار دستور موقت، رای نهایی صادر نشود و یا رای برائت صادر شود، دستور موقت مذکور خود به خود از درجه اعتبار ساقط و از آن رفع اثر می شود. در صورت صدورحکم محکومیت، میزان محرومیت ناشی از اجرای دستور موقت درهنگام اجرای رای محاسبه و از آن کسر خواهد شد.

دستور موقت صادر شده از سوی رکن قضایی بدوی بلافاصله اجرا می شود، اما در عین حال ظرف دو روز بعد از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف می باشد. این تجدیدنظر خواهی موجب توقف اجرای دستور موقت نخواهد شد .

تجدیدنظرخواهی از دستور موقت رایگان است و باید به صورت مکتوب باشد.رییس کمیته استیناف و در غیاب وی معاون، باید ظرف سه روز کاری و خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمییم نمایند .

در صورت احراز عدم وجود شرایط لازم برای صدور دستور موقت رییس کمیته استیناف یا معاون با صدور رای، از دستور موقت رفع اثر می نماید و این رای بلافاصله اجرا می شود.

وکیل ورزشی، حقوق ورزشی، متخصص در قراردادهای ورزشی، آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، CAS

مهدی غزالی، وکیل پایه یک دادگستری

09126847407

www.ghazali-attorney.ir

]]>
مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال(بخش دوم) 2019-04-06T03:56:14+01:00 2019-04-06T03:56:14+01:00 tag:http://www.ghazali-attorney.ir/post/36 به نام خدا در ادامۀ توضیح مباحث مهم مقررات انضباطی جدید فدراسیون فوتبال مصوب اسفند ماه 1397، به ماده 89 این مقررات در خصوص آثار استنکاف از اجرای تصمیمات ارکان قضایی رسیدیم. به موجب این ماده هرکس به موجب حکم یا دستور قطعی یکی از مراجع صلاحیتدار فوتبالی یا CAS باید وجهی را به شخص دیگری بپردازد و از این کار خودداری نماید؛ یا هرکس که از اجرای سایر تصمیمات قطعی مراجع صالح فوتبالی و CAS و یا اجرای دستورات وآرای ابلاغ شده از سوی مقامات رسمی فدراسیون و رکن قضایی فدراسیون فوتبال ام به نام خدا

در ادامۀ توضیح مباحث مهم مقررات انضباطی جدید فدراسیون فوتبال مصوب اسفند ماه 1397، به ماده 89 این مقررات در خصوص آثار استنکاف از اجرای تصمیمات ارکان قضایی رسیدیم. به موجب این ماده هرکس به موجب حکم یا دستور قطعی یکی از مراجع صلاحیتدار فوتبالی یا CAS باید وجهی را به شخص دیگری بپردازد و از این کار خودداری نماید؛ یا هرکس که از اجرای سایر تصمیمات قطعی مراجع صالح فوتبالی و CAS و یا اجرای دستورات وآرای ابلاغ شده از سوی مقامات رسمی فدراسیون و رکن قضایی فدراسیون فوتبال امتناع نماید:

یک) به دلیل امتناع از اجرای حکم یا تصمیم، حداقل یکصد میلیون ریال جریمه نقدی می شود و همزمان، رکن قضایی یک مهلت نهایی که حداکثر سی روز است برای اجرای حکم و تصمیم مالی یاغیر مالی تعیین می نمایند که این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

دو) در صورتی که یک باشگاه از اجرای حکم قطعی استنکاف نموده باشد، اخطار می شود که در صورت قصور یا امتناع از اجرای حکم یا پرداخت وجه در مهلت تعیین شده، مشمول کسر امتیاز یا سقوط به دسته پایین تر یا محرومیت از ثبت نام بازیکن جدید خواهد شد.

]]>